Human Resources

Dorești să înveți de la un adevărat profesionist cu o experiență de peste 15 ani în Managementul Resurselor Umane, un practician experimentat, care a lucrat în organizații românești și multinaționale, un consultant și trainer care înțelege problemele reale cu care se confruntă managerii RU din România, atât la nivel operațional cât și strategic? Dorești ca alți manageri de Resurse Umane din companii clujene să-ți împărtășească exemple de bune practici și să ai ocazia să integrezi și exersezi în activitatea ta tehnici moderne din RU?
Cursul
Manager Resurse Umane
poate reprezenta o investiție importantă pentru cariera ta!

Informații Generale

• Durata cursului: 5 zile, 8 ore/zi
• Perioada: 17 septembrie – 9 decembrie 2016 (din 3 în 3 săptămâni)
• Localitate: Cluj-Napoca
• Certificare curs: Manager resurse umane (cod COR 121207, cod COR vechi 123207) – recunoscut ANC (fost CNFPA)
• Cost: 575 lei (pentru înscrierile și plățile efectuate până la data de 2 mai 2016)
• Condiții de participare: Studii superioare finalizate cu diplomă de licență (în cazul în care studiile superioare nu sunt finalizate se va primi doar o certificare din partea organizatorului HR4Business)
• Trainer: psih.dr. Carmen Nicula

Structura Cursului

Standardul Ocupațional – Manager Resurse Umane, stă la baza elaborării structurii cursului Manager Resurse Umane, ceea ce înseamnă că topicurile tratate în cadrul cursului urmăresc competențele de bază pe care un manager de resurse umane trebuie să și le dezvolte și demonstreze. În același timp, se urmărește și dezvoltarea competențelor pentru poziția de Partener de Afaceri în Resursele Umane (HR Business Partner).

Cui se adresează cursul?

Acest curs este potrivit specialiștilor din domeniul resurselor umane, celor care vor să se perfecționeze și să urmeze o carieră în resurse umane. De regulă, la acest curs se înscriu oameni care ocupă deja poziții în domeniul RU, persoane care vizează o carieră în Managementul Resurselor Umane sau care vor să promoveze.

Beneficii Cursant

Pe lângă obținerea certificării de la finalul cursului (Manager resurse umane, cod COR 121207, cod COR vechi 123207), vor fi oferite și instrumente și informații care vor putea fi folosite în activitatea profesională, beneficiind totodată și de suportul trainerului în ceea ce privește adaptarea instrumentelor la specificul organizației.

Curs Manager Resurse Umane

Cursul are un caracter preponderent practic, fiind structurat în 30 de ore de practică și 10 ore de teorie, care vor ajuta la

 • Înțelegerea funcțiile manageriale și aplicarea lor în gestionarea personalului din cadrul departamentului de resurse umane;
 • Dezvoltarea de noi competențe în direcția elaborării strategiei de resurse umane;
 • Elaborarea de strategii de recrutare și selecție, a susținerii interviurilor de selecție precum și folosirea altor metode adecvate de selecție (inclusiv assessment center);
 • Înțelegerea modului în care se desfășoară procesul de analiză a postului, precum și definirea rezultatelor finale specifice acestui proces (fișa postului);
 • Elaborarea și gestionarea procesului de integrare al noilor angajați;
 • Elaborarea sistemelor legate de managementul performanței;
 • Identificarea sistemelor de motivare financiară și nonfinanciară;
 • Elaborarea planurilor de dezvoltare a carierei și a succesiunii în pozițiile cheie;
 • Identificarea și promovarea talentelor din companie;
 • Transformarea într-un agent de schimbare, care să ajute organizația (managementul și angajații) să se adapteze și să facă față provocărilor din ce în ce mai mari din mediul de afaceri;
 • Câștigarea rolului de partener strategic, depășind excelența operațională prin implicarea în deciziile de dezvoltare a companiei, pe termen lung;
 • Contribuirea activă la crearea unei culturi organizaționale orientate spre performanță și plus valoare;
 • Elaborarea și gestionarea eficientă a bugetelor orientate spre un Randament al Investițiilor (ROI) cât mai bun;
 • Devenirea unui manager de resurse umane de success prin identificarea propriilor puncte forte, a punctelor de dezvoltat și elaborarea propriului plan de dezvoltare de competențe.
Curs Manager Resurse Umane

Ce se învață la acest curs?

 • Noțiuni introductive – rolul și funcțiile managerului de resurse umane;
 • Strategia de resurse umane. Analiza mediului intern și extern. Obiective, metode, rezultate;
 • Recrutarea și selecția – tehnici și metode. Elaborarea strategiei de recrutare și selecție;
 • Consiliere și comunicare. Negocierea și medierea;
 • Strategii de motivare și coaching. Planul de carieră. Training-urile și programele de formare profesională;
 • Planificarea în domeniul resurselor umane;
 • Elaborarea politicilor și programelor de resurse umane. Politici de personal, politici de salarizare, politici de dezvoltare;
 • Elaborarea bugetului și analiza execuției bugetului. Elaborarea sistemului de monitorizare și control al costurilor;
 • Instrumente specifice de resurse umane în coordonarea departamentului: grila de salarizare, regulamentul de ordine internă, regulamentul de organizare și funcționare, comunicarea strategiei de resurse umane;
 • Cultura organizațională.

Finalitate Curs Manager Resurse Umane

 • Participanții vor primi un certificat de absolvire pentru ocupația de Manager Resurse Umane (cod COR 121207, cod COR vechi 123207). Obținerea certificării, dă absolvenților dreptul legal de a practica meseria de Manager Resurse Umane. Certificatul este însoțit şi de suplimentul descriptiv, ambele eliberate sub egida Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii, conform modelului. Pentru susţinerea examenului, participanţii trebuie să aibă studiile superioare finalizate.
 • Supliment Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri în domeniul resurselor umane (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare, mai ales când este vorba de o instituție de educație/formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană, unde sunt necesare documente cu privire la educația/formarea anterioară.
Curs Manager Resurse Umane

Informații Administrative

Mai jos veți găsi informații despre: locul de desfășurare, programul cursului, actele necesare înscrierii, ce include taxa de participare, înscrieri, facturare, modalități de plată și reduceri.

Locul desfășurării

Hotel Univers “T”, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 53-55, 400592, Cluj-Napoca,

Program Curs Manager Resurse Umane

 • 17 septembrie: 09:00 – 17:00
 • 8 octombrie: 09:00 – 17:00
 • 29 octombrie : 09:00 – 17:00
 • 19 noiembrie: 09:00 – 17:00
 • 9 Decembrie: 09:00 – 17:00
 • 15 Decembrie: Examen acreditat ANC

Acte necesare pe care participanții trebuie să le aducă în prima zi a cursului Manager Resurse Umane:

 • cartea de identitate (copie semnată de participant, conform cu originalul);
 • certificat de naștere (copie semnată de participant, conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui de familie (copie semnată de participant, conform cu originalul);
 • ultimul act de studii, minim studii superioare (copie semnată de participant, conform cu originalul).

Nu se va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Ce include taxa de participare?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului, după cum urmează: suport de curs, fișe de lucru, susținerea examenului final de certificare, diplomă acreditată ANC.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica cursului). Comisia va fi una mixtă, formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și HR4Business.

Înscrieri și modalități de plată

Vă puteți înscrie on-line la adresa de email carmen.nicula@hr4business.ro sau telefonic la 0747-112.992.

În urma înscrierii se va semna un contract între organizator (HR4Business) și cursant și se va emite factura fiscală aferentă. Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate cu cel târziu 7 zile înaintea începerii cursului).

Curs Manager Resurse Umane

Reduceri

Pentru a face și mai accesibil cursul Manager Resurse Umane, se acordă următoarele reduceri:

 • În funcție de perioada înscrierii – persoanele care se vor înscrie până la data de 2 Mai 2016 inclusiv, vor beneficia de o reducere de 10%;
 • În funcție de volum – entitățile care vor înscrie mai multe persoane la acest curs, vor beneficia de o reducere de 75 lei începând cu a doua persoană. Grupurile constituite adhoc sunt eligibile pentru acest tip de reducere.

Notă: Reducerile sunt cumulative.